014 54 20 43 info@kinos-westerlo.be

In onze praktijk kan je terecht voor zowel kinesitherapeutische als osteopatische behandelingen. Ondanks dat Kinesitherapie en Osteopathie aparte disciplines zijn, zijn ze perfect te combineren en vullen ze elkaar zelfs uitstekend aan.

Algemene kinesitherapie

Manuele therapie

Manuele therapie beoogt het opheffen van functiestoornissen binnen het geheel van gewrichten, spieren, banden en kapsels om zodoende de mobiliteit, spierfunctie en coördinatie te verbeteren.

Dit wordt bereikt enerzijds door het aanwenden van zachte technieken, zoals tracties en weke delen technieken en anderzijds door het toepassen van snel uitgevoerde bewegingen aan gewrichten, de zogenaamde manipulaties.

 • Tracties: het zachtjes uit elkaar brengen van de gewrichtsoppervlakten, en weke delen technieken, bvb. het op rek brengen van spieren, zijn vooral geïndiceerd in acute fases om een eerste ontspanning van de weefsels te bereiken.
 • Manipulaties: deze worden toegepast zowel aan “grote” gewrichten zoals heup en knie maar ook aan kleinere gewrichten zoals deze in de wervelkolom. Vaak gaan manipulaties gepaard met een “klikkend” geluid. In de volksmond spreekt men dan van “kraken”. Hoe ruw dit ook mag klinken, in de praktijk zijn dit precieze gelokaliseerde mobilisaties waarbij het weefsel zo weinig mogelijk belast wordt.

Door het juist afstemmen van de technieken aan de noden van de patiënt op dat moment wordt naast een grotere beweeglijkheid ook een betere ontspanning bereikt, verbetert de doorbloeding en wordt een functieverbetering in verdere ketens van gewrichten in gang gezet. Aandacht voor de houding, preventie en verdere oefeningen horen uiteraard ook bij een totale behandeling.

Een manuele behandeling wordt vaak aangevuld met houding- en bewegingstips en een thuisprogramma.

Zwangerschapsbegeleiding

Prenataal (voor de bevalling)

Normaal starten we tussen de 28ste 30ste week van de zwangerschap. Bij specifieke pijnklachten kan vroeger gestart worden. Prenatale oefeningen helpen je om je lichaam voor te bereiden op de bevalling en in optimale conditie te houden.

Volgende oefeningen worden aangeleerd tijdens de zwangerschapsbegeleiding: aandacht voor correcte houding, core stability, stretchoefeningen, bekkenbodemspieroefeningen, ontspannings- en ademhalingstechnieken, mogelijke houdingen om weeën op te vangen, baringshoudingen, perstechnieken.
Daarnaast zijn er oefeningen om samen met je partner te doen tijdens de arbeid in voorbereiding naar de bevalling. Het algemeen welzijn van de toekomstige mama staat hierbij voorop.

Er gaat eveneens aandacht naar de preventie en de behandeling van mogelijke rugklachten, bekkenpijn, bekkenbodem,..

Postnataal (na de bevalling)

Postnataal beogen we een vlot herstel van lichaam en conditie na de bevalling, op maat van moeder en baby. De postnatale begeleiding starten we een zestal weken na een natuurlijke bevalling, een achttal weken na een keizersnede.

Bekkenbodemtherapie

Zowel voor, tijdens als na een zwangerschap en bevalling kunnen problemen zich voordoen ter hoogte van de bekkenbodem. Klachten zoals urineverlies, stoelgangverlies, een verzakking, seksuele problemen enzovoort kunnen ontstaan.

Vroegtijdig ingrijpen is steeds het beste advies. We leren je specifieke oefeningen aan om de bekkenbodemspieren te versterken en ze ook goed te kunnen ontspannen. Je krijgt ook veel tips mee naar huis ter preventie van nieuwe klachten.

Sportkinesitherapie

Sportkinesitherapie houdt zich bezig met het behandelen van sportletsels en de preventie ervan. Dit uit zich in een begeleide opbouw van een trainingsprogramma na blessures.

Reeds heel snel in het revalidatieproces bestaat de behandeling uit functionele training. Hierbij worden spierversterkende en lenigheidsbevorderende oefeningen aangeleerd die zeer dicht aanleunen bij de bewegingen en belastingen uit de verschillende sporttakken. Op die manier wordt na het blessureleed weer snel optimaal gepresteerd en worden recidieven vermeden.

Uiteraard richt de sportkinesitherapie zowel tot de competitieve sporters als de recreatieve.

Running smart

Professioneel en persoonlijk advies om blessures te voorkomen en loopprestaties te verbeteren.

Voor wie? Beginners, recreanten en competitiesporters

Je wilt wel eens weten wat de “zwakke schakels” zijn in jouw bewegingspatroon? Waarom je steeds pijn hebt thv achillespees, buitenkant knie, …
Je bent op zoek naar een gepersonaliseerd oefenprogramma?
Dan is Runningsmart iets voor jou!

Runningsmart is een innovatief en wetenschappelijk geïnspireerd concept, ontwikkeld om hardlopers maar ook alle andere sporters waarbij lopen een onderdeel van de sport vormt, te ondersteunen in het kader van blessurepreventie en prestatieverbetering.

Screening

Op basis van een vooraf ingevulde vragenlijst volgt er tijdens een eerste contact een vraaggesprek in verband met de voorgeschiedenis van de sporter. Zo wordt er al een eerste beeld gevormd van de knelpunten in het lichamelijk functioneren. Vervolgens wordt er een screening afgenomen, waar via specifieke tests een evaluatie wordt gemaakt van stabiliteit, kracht, spiercontrole, lenigheid en coördinatie.

Finetuning

De ingevoerde testresultaten van de screening worden in de RunningSmart online-tool verwerkt tot een rapport. Deze analyse is automatisch gekoppeld aan een advies en een specifiek oefenprogramma (stabilisatie-, lenigheids- en krachtsoefeningen, enz.), waarin gewerkt wordt rond de individuele “zwakke schakels”. De RunningSmart-coach zal zelf de nodige optimalisaties aanbrengen, om zo het aangereikt advies en oefenprogramma verder te finetunen.

Coaching

De resultaten worden samen besproken en er wordt uitgelegd waar de specifieke knelpunten liggen. Het oefenprogramma wordt in detail doorgenomen en de oefeningen worden juist aangeleerd. Vermits een correcte uitvoering van groot belang is om tot goede resultaten te komen, zal dit gebeuren met de nodige zorg en oog voor detail. Verdere contactmomenten worden gepland voor opvolging en bijsturing.

Er is de mogelijkheid om op loopband of eventueel op piste je looptechniek te evalueren en te kijken waar die kan bijgestuurd worden om kwetsuren te vermijden. Dit gebeurt aan de hand van video-opnames.

 • intakegesprek en screening (60’-90’)
 • rapport, advies en gepersonaliseerd oefenschema
 • aanleren stabilisatie-, kracht-, lenigheidstraining
Pelvische reëducatie

Bekkenbodemproblemen zijn de dag van vandaag nog steeds een groot taboe. Bekkenbodemreëducatie doorbreekt dit taboe. Het is een methode waarbij u leert bewust te worden van de spieren van de bekkenbodem en deze optimaal te gebruiken.

De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of te gespannen zijn of op de foute manier gebruikt worden. Allerlei problemen kunnen hierdoor ontstaan zoals onder andere:

 • Ongewenst urine en/of stoelgangsverlies (stressincontinentie)
 • Niet te onderdrukken, plots opkomende aandrang om te plassen (urge-incontinentie)
 • Moeilijkheden met stoelgang maken (obstipatie)
 • Verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
 • Pijnklachten in deze regio
 • Seksuele problemen bij zowel mannen als vrouwen
 • Plas- en stoelgangsproblemen bij kinderen

De therapie bestaat uit een uitgebreid gesprek over de klachten, tips naar toilethouding toe, plas –en drankschema, ademhaling, lichamelijk onderzoek met het manueel evalueren van de spieren en oefeningen ter bewustwording en training van de bekkenbodemspieren. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van biofeedback.

Osteopathie

Osteopathie is een manuele therapie die zich toelegt op het herstellen van een verstoord evenwicht binnen het lichaam. Beweeglijkheid van weefsel speelt binnen de osteopathie een belangrijke rol. Alle weefsels in het lichaam (botten, spieren, organen, bloedvaten, zenuwweefsel en hersenen) staan in directe relatie tot elkaar. Als er ergens in het lichaam een verminderde beweeglijkheid van weefsel optreedt, kunnen er allerlei klachten zoals rug-, buik-, hoofdpijn … ontstaan. Het is onze taak als osteopaat om deze verminderde beweeglijkheid op te sporen in het lichaam en vervolgens te behandelen.

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van de dynamische interactie tussen de lichaamsstructuren onderling. Osteopathie gaat op zoek naar de oorzaak van de klacht en dit is niet altijd de plek waar de klacht zich uit. Pijn is een gevolg en komt aan het licht en de oorzaak ligt meestal in de schaduw. Een goede osteopaat behandelt dus de patiënt en niet de klacht. Daarom kunnen twee patiënten met dezelfde klacht een totaal verschillende behandeling krijgen.

Bij zowel onderzoek als behandeling werken we binnen 3 systemen van osteopathie:

 

1. Pariëtaal systeem

Hieronder verstaan het bewegingsstelsel met beenderen, spieren, gewrichten met kapsels en ligamenten. We gaan hier op zoek naar bewegingsbeperkingen en lossen die op door mobilisatie of manipulatie. Deze behandelstrategie is vergelijkbaar met manuele therapie.

2. Visceraal systeem

Dit betreft de organen en de bindweefselvliezen (fascia’s) om de organen heen. Tussen organen en hun omgeving kunnen verklevingen ontstaan waardoor de beweeglijkheid van dit orgaan beperkt wordt. Tijdens de behandeling wordt de beweging tussen de verschillende organen bevorderd waardoor de doorbloeding, de bezenuwing van de betreffende organen en omliggende weefsels verbeteren.

3. Cranio-sacraal systeem

Dit systeem bestaat uit de hersenen, ruggemergvliezen, hersenvocht, schedel en heiligbeen. Het systeem bouwt op het principe dat hersenvocht ritmisch stroomt binnen de hersenen, hersenvliezen en ruggemergvliezen.

 

Voor welke klachten wordt osteopathie toegepast?

Bij de osteopaat kunt u voor veel klachten en ongeacht uw leeftijd terecht. Van darmproblematiek tot hoofdpijnklachten, van sportblessures tot chronische rugklachten, baby’s met refluxklachten of mensen met slijtage in de gewrichten. Hieronder een opsomming van klachten waar u aan kunt denken om contact met ons op te nemen.

• Hoofdpijnklachten en migraine
• Maag- en darmproblematiek
• Nek, schouder, arm en pols/handklachten
• Rugklachten en ribproblemen
• Heup, knie-, enkel- en voetklachten
• Houdingsproblematiek
• Kaakproblematiek, zoals moeite met openen/sluiten
• Klachten van stuitje (na val) en moeite met zitten
• Vage buikklachten
• Bekkenproblemen na zwangerschap en bevalling
• Recidiverende sportblessures

Staan uw klachten er niet bij of heeft u vragen, mail of bel ons gerust voor informatie!